Call of Duty®: Warzone™ - Pro Pack

DLC
Publish Date - 2020-11-04
Publisher - Activision Publishing Inc.
Lowest Price▼ 阿根廷 / 661.5 ARS / / 43.32 CNY
Visit:888 / Wish:2 / Rating:3.6

Description


射击

取得《現代戰爭®》與《現代戰域™》的超值遊戲內內容。本新手包內含2400點《決勝時刻®》點數,外加一款史詩特戰兵造型、兩種傳奇武器藍圖以及其他好康! 組合包內含: - 2,400點《決勝時刻®》點數* - 幽靈的史詩特戰兵造型 - 傳奇輕機槍藍圖 - 傳奇手槍藍圖 - 稀有名片背景 - 稀有紋章 - 60分鐘的雙倍武器經驗值代幣 - 60分鐘的雙倍戰爭通行證階級經驗值代幣 《決勝時刻®》點數(CP)是可在《現代戰爭®》中使用的遊戲內貨幣,可換取於多人對戰、特種行動與《現代戰域™》遊戲模式中使用的新遊戲內容。 本組合包不支援跨平台功能。 *並非所有《決勝時刻®》遊戲均可使用決勝時刻點數,此功能將視需求做調整,且未來可能會出現變動。你將於決勝時刻點數於遊戲中開放且決勝時刻點數可獲得後取得這些決勝時刻點數。 你必須等到《決勝時刻®:現代戰爭®》推出,並在遊戲內註冊決勝時刻點數後,這些點數才會出現在其他《決勝時刻®》遊戲中。 需要擁有《決勝時刻®:現代戰爭®》或《決勝時刻®:現代戰域™》(另外販售或另外下載)。 如需更多資訊,請造訪www.callofduty.com。 © 2019-2020 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、《決勝時刻》、《現代戰爭》、《決勝時刻:現代戰域》與《現代戰域》均為Activision Publishing, Inc.之註冊商標。 其他所有註冊商標以及商標名為其個別擁有者之財產。


Region Price Sale Price Gold Price Buy
阿根廷 661.5 ARS 43.58 CNY N/A N/A Go To Buy
巴西 79.6 BRL 97.42 CNY N/A N/A Go To Buy
哥伦比亚 57900 COP 97.88 CNY N/A N/A Go To Buy
土耳其 139 TRY 104.17 CNY N/A N/A Go To Buy
智利 14900 CLP 122.87 CNY N/A N/A Go To Buy
墨西哥 399 MXN 128.91 CNY N/A N/A Go To Buy
俄罗斯 19.99 USD 129.26 CNY N/A N/A Go To Buy
美国 19.99 USD 129.26 CNY N/A N/A Go To Buy
日本 2200 JPY 129.45 CNY N/A N/A Go To Buy
中国香港 159 HKD 132.12 CNY N/A N/A Go To Buy
新加坡 27.8 SGD 133.28 CNY N/A N/A Go To Buy
加拿大 26.99 CAD 136.69 CNY N/A N/A Go To Buy
波兰 84 PLN 138.87 CNY N/A N/A Go To Buy
匈牙利 6490 HUF 139.56 CNY N/A N/A Go To Buy
挪威 189 NOK 140.47 CNY N/A N/A Go To Buy
澳大利亚 29.95 AUD 140.77 CNY N/A N/A Go To Buy
韩国 25800 KRW 141.2 CNY N/A N/A Go To Buy
沙特阿拉伯 83 SAR 143.15 CNY N/A N/A Go To Buy
南非 329 ZAR 144.37 CNY N/A N/A Go To Buy
新西兰 31.95 NZD 145.46 CNY N/A N/A Go To Buy
印度 1664 INR 146.02 CNY N/A N/A Go To Buy
英国 16.79 GBP 149.15 CNY N/A N/A Go To Buy
欧元区 19.99 EUR 151.65 CNY N/A N/A Go To Buy
中国台湾 672 TWD 156.41 CNY N/A N/A Go To Buy
捷克 549 CZK 164.19 CNY N/A N/A Go To Buy