500 Call of Duty®: Warzone™ Points

DLC
Publish Date - 2020-11-07
Publisher - Activision Publishing Inc.
Lowest Price▼ 巴西 / 15.8 BRL / / 17.71 CNY
Visit:358 / Wish:1 / Rating:2.9

Description


射击

本特价包内有500点使命召唤®点数。 使命召唤®点数是游戏货币,能用于在《战争地带™》,《黑色行动冷战》,《现代战争®》中换取全新游戏物品。 您可以使用使命召唤®点数购买全新物品和外观,体验更多精彩。全年的新赛季都将不断引入新的内容。战斗通行证拥有者也可以使用使命召唤®点数解锁等级,立即获得史诗级内容。 《使命召唤®:战争地带™》或《使命召唤®:现代战争®》需要另行出售/下载。 点数亦可用于在其它具有使命召唤®点数功能的《使命召唤®》游戏中换取物品*。所有游戏均另行发售。 *并非所有《使命召唤®》游戏都可使用点数,点数的使用根据游戏功能有所不同,并可能发生变化。点数会在游戏点数功能开通后开放使用。在您运行《使命召唤®:黑色行动冷战》完成点数确认之后,您购买的点数才会在其它《使命召唤®》游戏中出现。 若需详情,请访问www.callofduty.com。 © 2020 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS, CALL OF DUTY WARZONE, MODERN WARFARE以及 WARZONE均为Activision Publishing, Inc.的注册商标。所有其他商标和商标名称均为其各自所有者的财产。


Region Price Sale Price Gold Price Buy
巴西 15.8 BRL 19.34 CNY N/A N/A Go To Buy
阿根廷 399 ARS 26.29 CNY N/A N/A Go To Buy
智利 3700 CLP 30.51 CNY N/A N/A Go To Buy
哥伦比亚 18500 COP 31.28 CNY N/A N/A Go To Buy
日本 540 JPY 31.77 CNY N/A N/A Go To Buy
俄罗斯 4.99 USD 32.27 CNY N/A N/A Go To Buy
美国 4.99 USD 32.27 CNY N/A N/A Go To Buy
墨西哥 100 MXN 32.31 CNY N/A N/A Go To Buy
中国香港 41 HKD 34.07 CNY N/A N/A Go To Buy
新加坡 7.15 SGD 34.28 CNY N/A N/A Go To Buy
韩国 6400 KRW 35.03 CNY N/A N/A Go To Buy
加拿大 6.99 CAD 35.4 CNY N/A N/A Go To Buy
新西兰 7.95 NZD 36.2 CNY N/A N/A Go To Buy
印度 416 INR 36.5 CNY N/A N/A Go To Buy
土耳其 49 TRY 36.72 CNY N/A N/A Go To Buy
挪威 50 NOK 37.16 CNY N/A N/A Go To Buy
澳大利亚 7.95 AUD 37.37 CNY N/A N/A Go To Buy
匈牙利 1750 HUF 37.63 CNY N/A N/A Go To Buy
南非 85.8 ZAR 37.65 CNY N/A N/A Go To Buy
波兰 22.79 PLN 37.68 CNY N/A N/A Go To Buy
欧元区 4.99 EUR 37.85 CNY N/A N/A Go To Buy
英国 4.39 GBP 39 CNY N/A N/A Go To Buy
沙特阿拉伯 23 SAR 39.67 CNY N/A N/A Go To Buy
中国台湾 175 TWD 40.73 CNY N/A N/A Go To Buy
捷克 139 CZK 41.57 CNY N/A N/A Go To Buy