200 Call of Duty®: Modern Warfare® Points

DLC
Publish Date - 2019-11-26
Publisher - Activision
Lowest Price▼ 阿根廷 / 64.6 ARS / / 5.11 CNY
Visit:978 / Wish:2 / Rating:2.6

Description


射击

本組合包內含200點《決勝時刻®》點數。可在《決勝時刻®:現代戰爭®》或免費遊玩的《現代戰域》使用。 《決勝時刻®:現代戰爭®》讓玩家可以打造最適合自己的遊戲體驗。《決勝時刻®》點數(CP)是為《決勝時刻®》遊戲內貨幣,可用於購買多人遊戲、特種行動以及《現代戰域》的新遊戲內容。 有了CP,你就能購買隨季加入的全新物品與周邊來強化遊戲體驗。戰爭通行證擁有者同時還能使用CP來解鎖階級,並快速取得史詩遊戲內容。 必須擁有《決勝時刻®:現代戰爭®》(或其免費遊玩的《現代戰域》),需另外下載或購買。 你所購買的決勝時刻點數也可在特定具有決勝時刻點數功能的《決勝時刻®》系列遊戲換取其中的遊戲內容*。各款遊戲均為獨立販售。 *並非所有《決勝時刻®》遊戲均可使用決勝時刻點數,功能將視需求做調整,且未來或有變動。你將可以於《決勝時刻®:現代戰爭®》點數功能開放後取得決勝時刻點數。《決勝時刻®:現代戰爭®》推出並在遊戲內註冊決勝時刻點數後,這些點數才會出現在其他《決勝時刻®》遊戲中。 如需更多資訊,請造訪www.callofduty.com。 © 2019-2020 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、《決勝時刻》與《現代戰爭》均為Activision Publishing, Inc.之註冊商標。其他所有註冊商標以及商標名為其個別擁有者之財產。


Region Price Sale Price Gold Price Buy
巴西 8 BRL 9.79 CNY N/A N/A Go To Buy
阿根廷 159 ARS 10.47 CNY N/A N/A Go To Buy
智利 1440 CLP 11.88 CNY N/A N/A Go To Buy
中国香港 15.2 HKD 12.63 CNY N/A N/A Go To Buy
哥伦比亚 7490 COP 12.66 CNY N/A N/A Go To Buy
日本 216 JPY 12.71 CNY N/A N/A Go To Buy
俄罗斯 1.99 USD 12.87 CNY N/A N/A Go To Buy
美国 1.99 USD 12.87 CNY N/A N/A Go To Buy
墨西哥 40 MXN 12.92 CNY N/A N/A Go To Buy
韩国 2500 KRW 13.68 CNY N/A N/A Go To Buy
南非 32 ZAR 14.04 CNY N/A N/A Go To Buy
挪威 20 NOK 14.86 CNY N/A N/A Go To Buy
波兰 8.99 PLN 14.86 CNY N/A N/A Go To Buy
土耳其 20 TRY 14.99 CNY N/A N/A Go To Buy
匈牙利 700 HUF 15.05 CNY N/A N/A Go To Buy
欧元区 1.99 EUR 15.1 CNY N/A N/A Go To Buy
加拿大 2.99 CAD 15.14 CNY N/A N/A Go To Buy
沙特阿拉伯 9 SAR 15.52 CNY N/A N/A Go To Buy
新加坡 3.25 SGD 15.58 CNY N/A N/A Go To Buy
澳大利亚 3.35 AUD 15.75 CNY N/A N/A Go To Buy
新西兰 3.49 NZD 15.89 CNY N/A N/A Go To Buy
印度 190 INR 16.67 CNY N/A N/A Go To Buy
中国台湾 75 TWD 17.46 CNY N/A N/A Go To Buy
英国 1.99 GBP 17.68 CNY N/A N/A Go To Buy
捷克 60 CZK 17.94 CNY N/A N/A Go To Buy