M for Mystery DLC

DLC
Publish Date - 2022-03-23
Publisher - Frogwares
Lowest Price▼ 土耳其 / 62.1 TRY / / 25.67 CNY
Visit:171 / Wish:0 / Rating:1

Description


有人比麥考夫的特工們更勝一籌,盜走了機密文件。你的任務是找到一位代號為M的神秘人士。看來科爾多納有位旗鼓相當的對手仍逍遙法外。 此追加下載內容包含以下物品: 「神秘人M」任務線 精確的勒索 橋上的特工 科爾多納的孩子 神秘偵探裝 瘟疫醫師喬 冰淇淋·喬 此任務線會在玩家完成第一個主要案件(逝者亡魂)和戰鬥要領教學後自動開啟。


Region Price Sale Price Gold Price Buy
土耳其 69 TRY 28.48 CNY N/A N/A Go To Buy
埃及 89 EGP 32.08 CNY N/A N/A Go To Buy
阿根廷 779 ARS 43.64 CNY N/A N/A Go To Buy
印度 599 INR 51.72 CNY N/A N/A Go To Buy
哥伦比亚 31699 COP 54.07 CNY N/A N/A Go To Buy
智利 6799 CLP 55.14 CNY N/A N/A Go To Buy
巴西 41.99 BRL 59.37 CNY N/A N/A Go To Buy
墨西哥 177 MXN 60.59 CNY N/A N/A Go To Buy
匈牙利 3500 HUF 63.88 CNY N/A N/A Go To Buy
日本 1250 JPY 65.88 CNY N/A N/A Go To Buy
中国台湾 289 TWD 66.06 CNY N/A N/A Go To Buy
韩国 12400 KRW 66.12 CNY N/A N/A Go To Buy
中国香港 78 HKD 66.56 CNY N/A N/A Go To Buy
美国 9.99 USD 66.91 CNY N/A N/A Go To Buy
沙特阿拉伯 37.5 SAR 66.96 CNY N/A N/A Go To Buy
新西兰 15.49 NZD 67.83 CNY N/A N/A Go To Buy
新加坡 14.4 SGD 70.47 CNY N/A N/A Go To Buy
加拿大 13.49 CAD 71.01 CNY N/A N/A Go To Buy
欧元区 9.99 EUR 71.86 CNY N/A N/A Go To Buy
波兰 45.99 PLN 72.38 CNY N/A N/A Go To Buy
南非 169 ZAR 72.64 CNY N/A N/A Go To Buy
挪威 104 NOK 73.66 CNY N/A N/A Go To Buy
澳大利亚 15.49 AUD 74.32 CNY N/A N/A Go To Buy
英国 8.99 GBP 76.06 CNY N/A N/A Go To Buy
捷克 289 CZK 84.24 CNY N/A N/A Go To Buy